3d艾琳被调教出奶水的视频

3d艾琳被调教出奶水的视频

捣羊蹄根,分着罂中,以白蜜和之,先刮疮边伤,先以蜜和敷之,若炊一石米顷拭去,更以三年大酢和,以敷癣上,燥便瘥。又方∶枸杞煮汁冷冻饮料一二盏,弥佳。

内容:《病源论》云∶肾藏精其气通于阴。内容:《病源论》云∶目珠管者,风热痰饮积于脏腑,使肝脏血气蕴积,冲发于眼,津液变生以蜜涂目中,仰卧须臾,当汁出,随拭去之。

小者灸五六处,大者灸七八处。 又方∶粉一升,水和如粥,饮之。

发于臆者,名曰甘疽。 捣生艾心,取汁,灌口中五合。

又方∶炒大豆黑末和猪脂,热暖匙抄封上遍即裹,勿见风。白蜜和茯苓,涂,满之七日便瘥。

若敷白芦茹,青黑恶肉不尽者可以柒头、茹半钱和三钱白茹散稍敷。又臣治尼专,得大风,眉堕落,已经二年,遍身出疮,状如锥刀所刺,与药;服九丸,至一月,日出症虫五色,凡三升许,其病即愈,眉鬓遂生,至复如故。

Leave a Reply